Op boerderij Bijlsma wordt duurzaam geproduceerd. De oergranen worden lokaal verwerkt en afgezet. De opslag en verwerking vindt plaats bij graanhandel Engel in Beinsdorp. Het malen van het meel gebeurt in Korenmolen De Zandhaas in Santpoort, waarna regionale bakkers (o.a. in Noordwijk, Leiden, Den Haag, Zwanenburg en Amsterdam) er brood van maken. Het graan gaat niet over de hele wereld, maar blijft in de regio, waardoor transport tot een minimum beperkt wordt. Ook wordt er van het graan bier (Jopen) (BE+ER) en jenever (Van Wees De Ooievaar) gemaakt. Dit gebeurt ook regionaal te weten in Haarlem en Amsterdam.

Op ons bedrijf besteden wij veel aandacht aan bodemvruchtbaarheid. Wij kiezen er bewust voor om niet te ploegen. Dit heeft als voordeel dat het bodemleven zo weinig mogelijk wordt verstoord en dat de organische stof zoveel mogelijk boven in de teeltlaag blijft. Dit wordt ook wel conserverende landbouw genoemd. De nutriënten worden hierdoor optimaal door de plant opgenomen. De wormen worden zoveel mogelijk in leven gehouden, zodat er een optimale vertering plaats vindt en de waterinfiltratie wordt verbeterd. Door een gezonde grond is de plant minder gevoelig voor schimmels en ziekten. De nutriënten worden zo veel mogelijk in de vorm van organische mest toegediend.